VelosiMed center


   VelosiMed center

 

Pozdravljeni na spletnih straneh MOST-SI!

Za vas iščemo, preiskušamo in testiramo izdelke, za uspešno preventivo in boljše počutje.

Osnovni podatki o podjetju:

Podjetje most-s, družba za trgovino in storitve in svetovanje d.o.o. je registrirano in vpisano v sodni register na Okrožnem sodišču v Kranju, Zoisova 2 dne 12.11.2007 pod številko 1/09020/00.
Sedež družbe: Hrib 21, 4205 preddvor
Matična številka družbe: 2348942

Družba je na podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano vrednost, davčni zavezanec in ima davčno številko SI42950635.

Transakcijski račun: 0510 0801 2470 409 odprt pri Abanka Vipa d.d.
Matična številka: 2348942
Davčna številka: SI42950635

Spletna mesta www.most-si.com,     www.qlink.si,     www.solpipa.si,     www.velosimed.com   so last podjetja most-si d.o.o.

fazan

Sedež podjetja:
most-si d.o.o.
trgovina, storitve in svetovanje

Hrib 21
4205 Preddvor

Kontakt:
info@most-si.com
Tel: 04 255 50 31
GSM: 040 907   664
skype: mojca.studen

 most-si d.o.o.   
Hrib 21, 4205 Preddvor  
Tel: 04 2555031 
GSM: 040 907 664, 040 852 049 
e-posta: info@most-si.com