VelosiMed center


   VelosiMed center

 

Preživeti v razburkanem “morju” elektromagnetnega smoga: 3. del


EM smog in zaščita pred njim

< Nazaj na kazalo
Vseevropska študija REFLEX o škodljivosti EM-smoga
Q-Link in raziskave o EM smogu
EMP smog: 1. del
EMP smog: 2. del

EM smog in zaščita pred njim

Kar v nekaj dvojno slepih študijah je bilo pokazano, da vas Q-Link uspešno ščiti pred EM smogom. Pa je ta zaščita sploh potrebna, se verjetno sprašujete, saj lahko v različnih medijih berete zelo različne izjave o (ne)škodljivosti EM smoga in to od 'strokovnjakov'. Že v prejšnih novicah o EM smogu sem navedla kar nekaj raziskav in epidemioloških študij, ki jasno dokazujejo škodljivost EM smoga. Seveda zadeva ni enostavna in dejstvo je, da je pri vplivih močno prisoten 'okenski efekt', tako glede na frekvenco elektromagnetnega polja, kot glede na njegovo intenziteto. Vendar pa ta zapletenost nikomur ne daje pravice, da ljudi zavaja in trdi, da je elektromagnetni smog, ki ga je v našem okolju vedno več, neškodljiv!

Vseevropska študija REFLEX o škodljivosti EM-smoga      < na vrh

Sicer ne vem, na katere študije se sklicujejo tisti, ki govorijo o neškodljivosti elektromagnetnega smoga, ker običajno svojih virov ne navajajo. Sama poskušam biti v svojih izjavah čim bolj objektivna in vedno iščem zadnje izsledke, teorije in raziskave. Poglejmo si torej obsežno evropsko študijo o škodljivosti elektromagnetnega smoga REFLEX, ki je potekala od leta 2000 do 2004 in sicer pod okriljem ICNIRP Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirajočim sevanjem (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ), ki priporoča varnostne meje EM smoga v Evropi. REFLEX je okrajšava za: Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards from Low- and Radio-Frequency Electromagnetic Field Exposure Using Sensitive in vitro Methods. V tej študiji so sodelovali znanstveniki iz cele Evrope, študija je potekala od leta 2000 do 2004. Njeni zaključki so zaskrbljujoči in potrjujejo izsledke starejših epidemioloških študij o poklicni tveganosti ter o povečani nevarnosti levkemije pri otrocih, ki živijo blizu primarnega električnega omrežja.

Končne ugotovitve REFLEX študije za radiofrekvenčno (GSM) območje EM smoga (okrajšava od tu naprej: RF-EMP):
RF-EMP povzroča genotoksični efekt, ki se med drugim kažejo v poškodbah DNK v nekaterih preiskovanih človeških in živalskih celicah. Celice so se odzivale na SAR med 0,3 in 2 W/kg. 2 W/kg je še vedno veljavna varnostna meja. Pri teh vrednostih SAR je prišlo do pomembnega povečanja enojnih in dvojnih prelomov DNK verige in mikronukleusne frekvence. Pri nekaterih celicah je bilo tudi zaznavno povečanje prostih radikalov v medceličnem prostoru, kar nakazuje na celični stres in nevarnost obolenja celice.
tudija ni prišla do jasnih zaključkov o učinkih RF-EMP na apoptozo (samomor) celic, na njihovo delitev, celični cikel, celično diferenciacijo ali na funkcionalnost imunskih celic. Pri analizi endotelnih celic so odkrili spremembe v fosforilizaciji velikega števila različnih proteinov (pod vplivom RF-EMP).
Rezultati raziskave celotnega genoma nakazujejo, da bi RF-EMP lahko aktiviral gene, ki so vključeni v delitev in diferenciacijo celic.

Pisec zaključkov tudi pove, da je bila študija REFLEX delana izključno na celicah in vitro in da zato ni mogoče sklepati, da bi bile doze, ki so pod trenutno določenimi mejami lahko škodljive za zdrave ljudi. (Kaj pa za bolne in oslabele - ti nimajo pravice do varnosti?! In zakaj so to študijo potem sploh zasnovali izključno na in vitro poskusih, ki je po mnenju delovne skupine že v naprej določena za neprimernost posploševanja na žive organizme!? Poleg tega mislim, da so vsi poskusi in vivo na ljudeh prepovedani, razen v kliničnih študijah, ki so zelo, zelo darge in trajajo zelo dolgo časa). Ugotovitve REFLEX študije vendarle potrjujejo verjetnost, da so trenutno postavljene varnostne meje previsoke.

Glavne ugotovitve študije REFLEX za nizkofrekvenčni EMP (3 do 550 Hz) so:
- Kromosomske poškodbe, to so poškodbe dednega materiala ali genotoksični efekt, nastajajo že pri 10 mikrotesla (pri 50 Hz).
- Nastanek teh poškodb ni mogoče pripisati gretju tkiva, ki je bilo do sedaj skoraj edini uradni priznani negativni učinek EM smoga. To dejstvo, da poleg termičnega učinka obstaja tudi dodatni, do sedaj neznani učinek EM smoga, postavlja dosedanje varnostne meje pod vprašaj.
- Celice starejših oseb so občutlivejše na EM smog. - Najobčutliivejše človeške celice za EM smog so: fibroblasti, limfociti, monociti, melanociti, mišične celice in možganske celice. To ugotovitev podpirajo tudi epidemiološke študije o povečani verjetnosti nastanka levkemije, melanoma, možganskega tumorja, itd. zaradi izpostavljenosti človeškega organizma EM smogu.
- Največje poškodbe DNK nastanejo pri frekvncah 16,66 Hz in 50 Hz EM smoga, kar je precej zaskrbljujoče, saj je 50 Hz frekvenca evropskega električnega omrežja.
- Znanstveniki so torej potrdili 'okenski učinek' EM-smoga. Kar pomeni, da je človeško tkivo bolj občutljivo za določene frekvence in intenzitete EM-smoga kot za druge. - Zaključek študije REFLEX za nizkofrekvenčni EM smog je jasna: potrebno bo postaviti nove, NIŽJE varnostne meje za EM-smog, na katere pa, žal, še vedno čakamo.
Po letu 2004 je bilo narejenih kar nekaj in vivo študij na različnih živalskih celicah, ki so odkrile, da pride do genotoksičnega efekta - poškodb in celo razpada DNK - tudi v celicah živih organizmov, če jih izpostavimo EM smogu relativno nizkih intenzitet, tudi pod trenutnimi varnostnimi mejami. Mehanizem zakaj pride do tega še ni odkrit, dokazano pa je, da je škoda manjša, če poskusnim živalim vbrizgavajo velike količine antioksidantov, kar pa spet ni presenetljivo. Če vaš imunski sistem dobro deluje in je v telesu dovolj vitaminov in ostalih antioksidantov, ki so med seboj v ravnovesju, potem je verjetnost, da boste zboleli za rakom majhna. Vendar pa: kdo se danes lahko povsem ubrani stresa, ki šibi naš imunski sistem?!

Povzetke študije REFLEX lahko zahtevate na Upravi RS za varstvo pred sevanjem.
Tu najdete nekaj grafičnih predstavitev rezultatov in komentarjev študije REFLEX.

Q-Link vas uspešno ščiti pred EM smogom      < na vrh

Izsledke projekta REFLEX potrjujejo nova dognanja v biofiziki, ki obravnavajo človeka kot elektromagnetno bitje.
Da v človeškem telesu poleg biokemičnih potekajo tudi elektromagnetni procesi, ki pomagajo pri informacijskem polju in samozdravljenju organizma, so teoretizirali že znanstveniki v tridesetih in šestdesetih letih prejšnega stoletja (Aleksander.G. Gurvič, Denis Gabor, Robert Becker, Herbert Frolich). Vendar so bili merilniki takrat še premalo občutljivi, da bi to zares lahko izmerili. Ta predvidevanja sta dosti kasneje, neodvisno drug od drugega potrdila nemški fizik Fritz-Albert Popp in francoski biolog Jacques Benveniste. Njune raziskave kažejo na to, da celice med seboj komunicirajo na kvantni ravni koherentnih elektromagnetnih frekvenc in da je organizem kot tak makroskopski kvantni pojav, kot sta v neživi naravi na primer superprevodnost in laser, kar tudi pojasnjuje velik vpliv že zelo šibkih zunanjih EMP na človeški organizem.

Te lastnosti živih organizmov s pridom uporablja tudi tehnologija v obeskih Q-Link, ki prečiščuje in ojačuje to komunikacijo in s tem ščiti organizem pred zunanjimi elektromagnetnimi vplivi. Povedano preciznejše: Q-Link preko resonančnega efekta pomaga vašemu telesu pri obrambi pred negativnimi vplivi zunanjega EMP-ja.

V zvezi z EM- smogom in Q-Linkom kot uspešno zaščito je bilo narejenih kar nekaj študij, med njimi tudi dvojno slepe študije, ki izključujejo t. i. placebo efekt. Na kratko si poglejmo tri najbolj reprezentativne študije:

Q-Link in učinek mobilnih telefonov na človeške možganske celice je raziskoval Dr. Rodney Croft . V tej študiji je pokazano, da Q-Link zmanjšuje vpliv aktivnih mobilnih telefonov na valovne vzorce v možganih, oziroma normalizira delovanje možganov.
To prikazuje tudi zgornji graf, ki je povzetek in povprečje vseh opravljenih meritev možganskih valov v različnih predelih glave.

Dvojno slepa študija, ki sta jo na Stanfordski univerzi izvedla prof.dr.. Norman Shealy dr. med. in prof. dr. William Tiller je pokazala, da Q-Link pomaga zmanjšati moteče učinke zunanjih elektromagnetnih polj na električno aktivnost v možganih.
V tej študiji sta pokazala, da Q-Link stabilizira EEG odzive posameznika, ki je izpostavljen zunanjim elektromagnetnim motnjam.

V dvojno slepi študiji je Dr. Tykeeta Reye, na prostovoljcih merila električno napetost štiridesetih akupunkturnih točk, pred in po izpostavljanju preiskovancev elektromagnetnemu polju sušilnikov za lase. Po izpostavitvi temu stresorju je odpornost preiskovancev na stres padla tipično za 64 % (merjeno s prevodnostjo in napetostjo na akupunkturnih točkah).
Po tem, ko so preiskovanci nosili Q-Link, pa je odpornost na stres narasla tipično za 292 % Odpornost je bila torej celo večja kot pred izpostavitvijo preiskovancev elektromagnetnemu polju! To je jasen dokaz, da nas Q-Link uspešno ščiti pred zunanjimi stresorji - v tem primeru pred EM-smogom.

Dr. Bleich je uspešno uporabil Q-Link celo pri zdravljenju sindroma mišične šibkosti, ki se pojavi pri ljudeh, ki so preobčutljivi na EM-smog.

Mojca Studen, univ. dipl. fiz.


Novice s podobno tematiko:

Vpliv Lune na magnetno polje Zemlje
Intervju mag. Romana Zidariča
EMP smog: 1. del
< Nazaj na kazalo
 most-si d.o.o.   
Hrib 21, 4205 Preddvor  
Tel: 04 2555031 
GSM: 040 907 664, 040 852 049 
e-posta: info@most-si.com