VelosiMed center


   VelosiMed center

 

Preživeti v razburkanem “morju” elektromagnetnega smoga


EMP in zdravstveno tveganje
Človek kot elektromagnetno bitje

EMP smog: 2. del
Vseevropska študija REFLEX o škodljivosti EM smoga
Učinkovita zaščita pred EM smogom: Q-Link

Uvod

Največja in najbolj zanesljiva konstanta narave je mogoče prav v njeni spremenljivosti in zmožnosti prilagajanja življenja tem spremembam.

Tako poteka človeška evolucija že milijone let - vendar prilagoditve na novo okolje potekajo počasi, počasneje kot napreduje tehnologija. V zadnjih 50 letih sta se naše življenje in okolje precej spremenila. Tehnologija nam nudi mnoge prednosti, nova znanja, vedenja ter olajšanje in izboljšanje kvalitete življenja. Po drugi strani pa nas izpostavlja mnogim onesnaženjem, kot na primer ogromnim količinam umetnih elektromagnetnih(EM) sevanj. Res je sicer, da se je vse življenje na Zemlji razvilo v okolju z elektromagnetnim poljem (EMP), ki ga sevata predvsem Zemlja in Sonce, vendar je to EMP precej drugačno od umetnih sevanj, ki jih je v našem okolju iz dneva v dan več.

EMP, z izjemo vidneg spektra, večina ljudi ne zazna, vsaj direktno ne, zato temu le redko posvetimo pozornost. Poleg tega nas “eksperti” iz mobilne telefonijein električne industrije kar naprej prepričujejo, da EMP ni nevarno in ponavljajo, da gre le za termični efekt v tkivu (torej, da se tkivo, ki je neposredno izpostavljeno močnemu EMP, le rahlo segreje, zaradi učinka vrtinčnih tokov, ki se inducirajo.). Ali pa nam mahajo s 30 let starimi raziskavami, pa še te so zelo skrbno selekcionirane, češ da so epidemiološke študije pokazale, da ljudje blizu daljnovodov niso nič bolj zdravstveno ogroženi, kot ostali ljudje. Vendar pa se je zavedanje o pozitivnih in negativnih vplivih EMP na naše zdravje precej razvilo in spremenilo. Večina evropskih držav se že zaveda, da je elektrosmog resen problem za počutje in zravje človeka. Tako je že nekaj državnih služb, ki se ukvarjajo s tem problemom, vladam že predlagalo, da naj znižajo varno in dovoljeno mejo EMP-ja, oziroma t.i. neionizirajočega sevanja (NIS).

Vas delo za računalnikom prekomerno utruja? Vam umetna osvetlitev ali sušenje las s sušilcem povzročata glavobole? Mogoče spadate med ljudi, ki večino časa premišljujejo o EMP in o tem kako bi se izognili njegovim vplivom? vedska raziskava na Karolinska Inštitutu je pokazala, da so kar 3% ljudi elektrosenzitivnih. Morda ste eden izmed njih... Ljudje, ki so elektrosenzitivni jim EMP, ki ga generirajo že navadne hišne naprave povzročajo precejšne zdravstvene težave, tako da le stežka živijo normalno življenje. Simptomi, ki se pojavljajo pri teh ljudeh so zelo različni: od glavobola, do kronične utrujenosti.

Če želimo živeti v sožitju z električno energijo in vplivi NISa, potrebujemo več kot zgolj izogibanje nepotrebnim izpostavljanjem motnjam EMP. Tehnološkega razvoja ne moremo in ne smemo zaustaviti, zato potrebujemo tehnologijo, ki nas bo ščitila pred negativnimi vplivi same sebe. Potrebujemo novo medicino, ki bo upoštevala tudi elektromagnetne lastnosti človeškega telesa vse do kvantnega nivoja.

Na srečo takšno tehnologijo že imamo, vdelano v Q-link izdelkih. SRT3 je spodbujevalna resonančna tehnologija tretje generacije, ki jo vsebuje vsak Q-Link. Q-Link s svojim delovanjem prečiščuje in ojačuje zdrava, koherentna elektromagnetna polja v vašem telesu in s tem poveča odpornost vašega biopolja, in posledično tudi odpornost fizičnega telesa proti zunanjim stresorjem, med katerimi je tudi elektromagnetni smog oziroma NIS.

EMP in zdravstveno tveganje      < na vrh

vedski nacionalni inštitut za poklicna tveganja je v 90-tih letih prejšnjega stoletja zaključil 19 let trajajočo študijo o povečanju tveganja zaposlenih v elektroindustriji za različna obolenja. Statistični izsledki raziskave so jasno in nedvoumno pokazali povečano tveganje dveh tipov raka: možganskih tumorjev in levkemije. Konsistentna je bila tudi direktna povezava med dozo (količino prejetega sevanja) in pojavljanjem raka: večja je doza, večje je tveganje za razvoj rakavega obolenja.
Na primer: med elektroinženirji in elektrotehniki je verjetnost za nastanek levkemije za 30% večja, kot pri ostali populaciji. Za delavce, ki delajo na visokonapetostnih daljnovodih je ta verjetnost kar za dvakrat večja kot pri običajni populaciji. Do podobnih razultatov so prišle tudi študije opravljene v Kanadi, ZDA, Finskem, Danskem (podrobneje o raziskavah naslednjič).

Varilcem se verjetnost za nastanek možganskih tumorjev poveča za 30 %, delavcem v televizijski in radioindustriji, ki so direktno izpostavljeni nenehnemu sevanju iz teh naprav, se je verjetnost za nastanek možganskih tumorjev povečala kar za trikrat (300 %).

Rizična skupina za razvoj teh dveh oblik raka so tudi vozniki v električnih vlakih. Pri bolj detajlni analizi so raziskovalci ugotovili, da ima v povprečju kar 80 % vseh teh voznikov zaznavne kromosomske poškodbe. Najbolj zaskrbljujoče je dejstvo, da so poškodbe genetskega materiala nastale pri relativno nizkih gostotah elektromagnetnega polja. Velikost magnetnega polja je bila v povprečju le 2 mikrotesla in vpliv EMP na segrevanje tkiva je izključen (Bioelectromagnetics, 2001; 22: 306 - 315). Za primerjavo naj povem, da je povprečno magnetno polje na Zemlji običajno med 30 in 50 mikrotesla.

Negativne vplive električnega omrežja so ugotovili tudi ameriški raziskovalci na Univerzi Washington v Seattlu. Raziskave so opravljali in vivo na laboratorijskih podganah. Zaznali so prelome DNK vijačnice v možganskih celicah, ki so nastali zaradi izpostavljanja podgan elektromagnetnemu polju pri frekvenci 60 Hz (frekvenca elektrinega omrežja v ZDA) in magnetnem polju 10 mikrotesla za 24 ur. (povzetek članka: Environ Health Perspect, 2004; 112: 687 - 694). V tem članku boste našli tudi reference na podobne znanstvene raziskave. Najpomembnejša pri tem članku je potrditev, da ima že zelo nizko EMP zaznavne vplive na žive organizme.

Učinek je kumulativen: dlje časa kot, so bile podgane izpostavljene temu elektromagnetnemu polju, več je bilo napak v DNK. Raziskovalci nadalje ugotavljajo, da elektromagnetno polje verjetno povzroča nastanek prostih radikalov, ki nato posledično povzročajo poškodbe DNK.

30. oktobra 2004 je bil v The Times objavljen povzetek študije G. Draper s sodelavci o dvakratnem povečanju tveganja levkemije pri otrocih, ki živijo v stanovanjih, oddaljenih od daljnovodov za manj kot 100 m. Treba je povedati, da epidemiološke raziskave na tem področju potekajo že od leta 1960 in da nekatere raziskave podpirajo, druge pa zavračajo to hipotezo.

Mogoče najobširnejša in najbolj smelo zastavljena raziskava o vplivu EMP na človeški organizem je potekala od leta 2000 do 2004 pod okriljem EU pod imenom REFLEX. O izsledkih te zelo zanimive in široke raziskave bom poročala v naslednjem prispevku.

Treba je povedati, da v EU še ni sprejetih enotnih standardov o sprejemljivih vrednostih EMP. V Angliji je ta meja kar 100 mikrotesla, medtem, ko je na vedskem le 0,2 mikrotesla - torej 500 krat manjša, če pogledamo dve skrajnosti. Pri WHO (svetovna zdravstvena organizacija) deluje Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirajočim sevanjem (ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), je določila dopustne meje za EMP na različnih frekvenčnih območjih ( podrobneje o tem naslednjič). Na primer: za najbolj razširjeno nizko frekvenčno območje, kamor spada tudi mrežna napetost 50 Hz je za poklicno izpostavljanje mejna gostota magnetnega polja 500 mikrotesla (0,5mT) in 10 kV/m za električno polje; za prebivalstvo pa so te meje nekoliko nižje, in sicer 100 mikrotesla (0,1 mT) in 5 kV/m. Z veseljem zapišem, da so v Sloveniji dovoljene meje 10 krat manjše kot pa so priporočila ICNIRP-a! Prav tako morajo imeti vse električne naprave certifikat CE, ki zagotavlja, da pri uporabi naprave doza oziroma specifična absorpcija sevanja, SAR, ne bo presegla meje 0,4 W/kg.


Človek kot elektromagnetno bitje      < na vrh

Da v človeškem telesu poleg biokemičnih potekajo tudi elektromagnetni procesi, ki pomagajo pri informacijskem polju in samozdravljenju organizma, so teoretizirali znanstveniki že v tridesetih in šestdesetih letih prejšnega stoletja (Aleksander.G. Gurvič, Denis Gabor, Robert Becker, Herbert Frolich). Vendar so bili merilniki takrat še premalo občutljivi, da bi to zares lahko izmerili. Ta predvidevanja sta dosti kasneje, neodvisno drug od drugega potrdila nemški fizik Fritz-Albert Popp in francoski biolog Jacques Benveniste. Njune raziskave kažejo na to, da celice med seboj komunicirajo na kvantni ravni koherentnih elektromagnetnih frekvenc in da je organizem kot tak makroskopski kvantni pojav, kot sta v neživi naravi na primer superprevodnost in laser. Te lastnosti živih organizmov s pridom uporablja tudi tehnologija v obeskih Q-Link, ki prečiščuje in ojačuje to komunikacijo in s tem ščiti organizem pred zunanjimi elektromagnetnimi vplivi. Povedano preciznejše: Q-Link preko resonančnega efekta pomaga vašemu telesu pri obrambi pred negativnimi vplivi zunanjega EMP-ja.

Tako nova biologija, ki se naslanja predvsem na biofiziko, utemeljuje da je človeški organizem v prvi vrsti elektromagneten in deluje na meji koherentnosti, kar tudi pojasnjuje velik vpliv že zelo šibkih zunanjih EMP na človeški organizem. Pojasnjuje pa tudi dejstvo, zakaj encimatski procesi in vivo potekajo dosti hitreje, kot pa in vitro, česar z golo biokemijo nismo bili sposobni pojasniti.

Negativne vplive elektrosmoga najbolj občutijo elektrosenzibilni ljudje. Zopet te ljudi najbolj resno jemljejo na vedskem, kjer so opravili zajetno študijo simptomov, ki jih čutijo ti ljudje. Na vrhu pogostnosti so bili problemi z očmi: utrujenost oči, solzenje, občutek peska v očeh, zamegljen vid, preobčutljivost na svetlobo. Sledijo simptomi, ki se pojavijo na koži: občutek toplote, razdraženost kože, srbečica, izpuščaji, rdečica, kožni lišaji. Najpogosteje prizadeta mesta so nos, usta in celoten obraz, lahko pa se pojavijo kjer koli po telesu. Nato so še glavoboli, utrujenost, izguba zmožnosti koncentracije in kratkotrajnega spomina, depresija, astmatični napadi, neprenehna žeja, šibkost mišic, otopelost refleksov, šibkost sklepov, ki se lahko konča s hudimi bolečinami, kot je fibromilagija ter celo pojav alergij.

Dr. Robert Becker je izpostavil povezavo med temi simptomi in naraščajočim številom alergij, ki se pojavljajo zaradi strupov v okolju. vedski znanstveniki so pred kratkim odkrili, da EMP povzroči alergični odziv, ki je na celični ravni zelo podoben odzivu celic na alergene, kot so cvetni prah, zaradi katerih se izloči prekomerna doza histamina. Vse več strokovnjakov priznava nevarnosti EMP, kljub temu, da so dokazi zaenkrat mogoče še nekoliko nepopolni. Sedaj povsod po svetu strokovne službe ponovno pretehtavajo priporočene maksimalne vrednosti in doze NIS-a.

Vrednosti EMP-ja, ki so se pred kratkim zdele še varne, so se sedaj izkazale za nevarne. Stanje je podobno, kot po drugi svetovni vojni z rentgenskimi žarki, ko si je v ZDA vsak otrok pri nakupu novih čevljev lahko še rentgensko slikal svojo nogo. Danes vemo, da nobena, še tako majhna doza rentgenskih žarkov ni varna!

Naslednjič si bomo pogledali glavne vire EM sevanja, ki spadajo pod neionizirajoča sevanja (NIS) in njihovo grobo klasifikacijo, ter navedli najpogostejše in najmočnejše izvore elektrosmoga, ki jih imamo doma in običajno tudi uporabljamo.


< Nazaj na kazalo

Novice s podobno tematiko:

Vpliv Lune na magnetno polje Zemlje
Intervju mag. Romana Zidariča
 most-si d.o.o.   
Hrib 21, 4205 Preddvor  
Tel: 04 2555031 
GSM: 040 907 664, 040 852 049 
e-posta: info@most-si.com